İş Makinesi Almak Yerine Kiralamanın Faydaları Nelerdir?

İş Makinesi Almak Yerine Kiralamanın Faydaları Nelerdir?

İş hayatına yeni giren şirketler için olduğu kadar, bütçe planlamasında kimi kalemlerden kurtulmak isteyen şirketler için de iş makinesi kiralama mantıklı bir tercihtir. İş makinesi almak yerine kiralamanın faydaları arasında yüksek başlangıç maliyetlerinden uzak durmak ilk sırada yer almaktadır. Bilhassa düşük bütçeli girişimlerin başlangıçta ihtiyaç duyduğu tüm iş makinelerine tek seferde sahip olması neredeyse imkansızdır.

Alınmak istenen bir iş için çok farklı iş makinelerine ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu durumda kiralamaya gidilmesi kaçınılmazdır. Ayrıca iş makinelerini kiralayarak bu makinelere ait bazı masraf kalemlerinden de tasarruf edilmiş olur. Düzenli bakım giderleri, muayene ve sigorta giderleri, tamir ve onarım giderleri kiraya verene ait olduğundan hizmeti alan kiracı bu kalemlerden tasarruf edecektir. İş makinelerinin satın alınmış olması sektör değiştirmeye de mani olacaktır. Yatırım maliyetlerini karşılayacak şekilde elden çıkarılamayan iş makineleri olası sektör değişikliklerinde zarara sebep olacaktır.

İş Makinesi Kiralamanın Artıları Nelerdir?

İş makinesi kiralamanın özellikle finansal açıdan pek çok artısı bulunmaktadır. İş makinesi kiralamanın artıları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;

 • Şirket kurulumu aşamasında büyük yatırım maliyetlerinden kaçınılmasını sağlar.
 • Bakım, onarım ve diğer tüm sabit giderlerden tasarruf edilir.
 • Farklı zamanlarda ihtiyaç duyulan iş makineleri lüzumlu olduğu dönemlerde kiralanarak makinelerin barındırılması için gereken lojistik zorunluluklar sınırlandırılmış olur.
 • İş makinesi ile birlikte ilgili makinenin operatörü çalışma döneminde sözleşmeli olarak çalıştırılarak personel giderlerinden tasarruf edilir.
 • Sektör değiştirmek istendiğinde o sektöre uygun iş makinelerinin kiralamasına yönelinebilir.
 • Yatırım programlarının iş makinesi ihtiyacına göre şekillenmesi ya da kısıtlanması gerekmez.
 • İş makinesi kiralama ile birlikte iş makinesinin şirket bünyesinde bulundurulmasının getireceği yasal sorumluluklardan da kaçınılmış olur.
 • Bilhassa kısa dönem iş makinesi ihtiyacında en mantıklı çözüm kiralama olacaktır.

Tüm bu avantajların elde edilebilmesinin kapsamlı ve doğru bir iş makinesi kiralama sözleşmesi ile mümkün olduğu da unutulmamalıdır.

Hangi İş Makineleri Kiralanıyor?

Çalışmak istediğiniz sektöre göre hemen her türlü iş makinesi kiralama mümkündür. Özellikle inşaat sektöründe kullanılan iş makinelerinin neredeyse tamamının kiralaması yapılmaktadır. Bu iş makineleri arasında;

 • Greyder
 • Loader (Loder)
 • Kepçe
 • Ekskavatör
 • Forklift
 • Dozer
 • Vinç
 • Kompaktör
 • Sondaj makinası
 • Silindir başlıcaları olarak sayılabilmektedir.

Uzun Vadeli İş Makinesi Kiralama Prosedürleri Nelerdir?

Kısa ya da uzun vadeli iş makinesi kiralama prosedürleri hemen hemen aynı olmakla birlikte uzun vadeli iş makinesi kiralamalarında daha uygun fiyatlar alabilmek mümkündür. Kiralamak için kullanılacak kaynak burada önemlidir. Şirketin öz sermayesi bütçeye konu edilerek kiralama yapılacak ise doğrudan kiralama yapılacak şirket ile iletişime geçilebilir. Kiralama işlemi dış finansman desteği ile gerçekleştirilecekse burada devreye bankaların leasing uygulamaları girmektedir.

Finansal kiralama olarak tanımlanan leasing, bir finans kuruluşunun şirketlerin ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve ekipmanları satın olarak onları kira karşılığı kullanıma sunmasıdır. Bu kullanım şekline “faaliyet kiralaması” denmektedir. Faaliyet kiralamasında satın alınan makinenin tüm mülkiyet hakkı kiralama yapan şirkette kalır fakat kullanım hakkı kiralama yapan şirkettedir.

Eğer şirket kendi bütçesinden kiralama yoluna gidecek ise iş makinesi kiralaması yapan şirketler ile görüşerek birkaç farklı fiyat teklifi alabilir. Uygun bulduğu teklif karşılığı kiralama hizmetini sunan şirket ile bir kira kontratı yapar. Bu sözleşme kapsamında iş makinesinin kullanım hakkını sözleşme süresince elde eder.

İş Makinesi Kiralama Sözleşmelerinde Olması Gerekenler Nelerdir?

Nereden ve nasıl kiralama yapılacağına karar verildikten sonra muhakkak iş makinası kiralama sözleşmesi yapılmalıdır. Bu sözleşme hem kiraya veren hem de kiracı için yasal olarak bağlayıcı olacaktır. Sözleşmenin her iki tarafının da mağdur olmaması için iş makinesi kiralama sözleşmelerinde olması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Kira sözleşmesinin taraflarına ait tanımlayıcı bilgiler
 • Kiraya konu iş makinesinin özellikleri, varsa kod numarası
 • Hizmet sunucusunun yasal sorumluluk ve hakları
 • Kiracının yasal sorumluluk ve hakları
 • İş makinesinin teslim şekli
 • Makine kira bedeli
 • Kira müddeti
 • Kiranın ödeme şekli
 • Anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme
 • Özel hükümler
 • Şirketler adına yasal temsil hakkı bulunanların imzası