Vinç Kiralarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Vinç Kiralarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Lojistik hizmetlerinin önemli kalemlerinden olan nakil prosedürü için vinç kiralama hizmeti almadan evvel, işin mahiyeti ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olmanızda yarar vardır. Yapılacak olan iş hakkında detaylı tanımlama yapıldıktan sonra iş için gerekli donanıma sahip vinç arayışına geçilebilir.

Vinç kiralarken dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Herhangi bir vinç ile her işin halledilmesi mümkün değildir. Vinç kiralama için kiralama yapılacak firma ile işe ait tüm hususlar tüm detayı ile paylaşılmalıdır.
 • Vincin kullanılacağı alanın etüdü muhakkak yapılmalıdır. Vincin konuşlanacağı ortam ve zemin dikkatlice incelenmeli, herhangi bir olumsuzluğa mahal verecek pürüzler muhakkak bertaraf edilmelidir.
 • Vinç ile yapılacak işe göre vinç tipi iş öncesi belirlenmelidir. Yük tipine göre sınıflandırılmış olan vinçlerden en uygun olanının kiralanması ve bu konuda maliyetten kaçınılmaması gerekir. Ayrıca kullanılacak vincin kaldırma tekniğinin de yine bu aşamada kararlaştırılmasında fayda vardır. İşin koşullarına, istenen taşıma hızına, yük sınıfına, taşıma yönü ve açısına göre sepetli bağlama, takozlu kaldırma ya da dikey bağlama tekniğine sahip vinçlerden biri tercih edilebilir.
 • İş alanının trafik yoğunluğu, müsait saatler ve diğer hususlar dikkate alınarak vincin çalışacağı gün ve saat mutlaka önceden belirlenmelidir.
 • Kiralayacağınız vinç bakımlı ve kullanım esnasında stabil olmalıdır.
 • Kiralama işlemi için her iki tarafın da tüm şartlarının yer aldığı bir sözleşme yapılmalıdır.

Vinç Kiralama İşleminde Sözleşmenin Önemi Nedir?

Vinç kullanarak yapılan işlerin çoğu çok tehlikeli işler sınıfında yer alır. Dolayısıyla doğru hizmet aynı zamanda güvenli hizmet demektir. İş için yapılacak tam kapsamlı bir vinç kiralama sözleşmesi, hizmeti sunan ve hizmeti alan arasında çıkacak olası problemlerin anlaşma ile çözülememesi durumunda yasal bir kanıt ve dayanak olacaktır. Aynı zamanda bu sözleşme ile her iki taraf da iş hakkında detaylı ve net bilgilere sahip olacaktır.

Vinç Kiralama Sözleşmesinde Olması Gerekenler

İş başlamadan önce imzalanacak vinç kiralama sözleşmesi sıralayacağımız bilgilere mutlaka sahip olmalıdır.

 • Hizmet sunucusu ve faydalanıcının açık şirket ve kimlik bilgileri
 • Yapılacak işin niteliği
 • Taşınacak yükün toplam ağırlığı, parça adedi
 • İşin başlama tarihi
 • İşin tamamlanması gereken süre
 • İşin yapılacağı yer
 • İş için kullanılacak vincin özellikleri
 • İş esnasında çalışacak personel sayısı
 • Vinç operatörünün kimlik bilgileri
 • Taşıma esnasında alınması gereken iş güvenliği önlemleri
 • Hizmet sunucusun iş ve çalışma alanı güvenliği hakkındaki sorumlulukları
 • Faydalanıcının iş ve çalışma alanı güvenliği hakkındaki sorumlulukları
 • İş için anlaşılan KDV dahil toplam bedel
 • Anlaşmazlık durumunda yetkili mahkeme

Vinç Kiralarken Hangi Vinçi Seçmeliyiz?

Kiralama işlemlerinde en önemli aşama kiralık vinç seçimi olacaktır. Doğrudan bir marka ya da model üzerinde durmak yerine mutlaka yaptıracağınız işin niceliği ve niteliğine göre vinç seçimi yapmalısınız.

 • Kiralayacağınız vinç, taşıyacağınız yükü kaldıracak motor gücüne ve yeterli taşıma platformu büyüklüğüne sahip olmalıdır.
 • Vincin periyodik bakımının muhakkak yapılmış olması gerekir. Bakımsız vinç olması kuvvetle muhtemel iş kazası demektir.
 • Kiralanacak vincin hem yük moment kontrol sistemi hem de ayak moment kontrol sistemine sahip olması, vincin taşıma esnasında stabil kalmasını sağlayacaktır.
 • İşin uzmanına yaptıracağınız işe uygun kaldırma sisteminin hangisi olduğunu mutlaka sorun.

Vinç Kiralamada Vinç Operatörünün Önemi

Vinç kiralama işinin can alıcı detaylarından biri de vinç operatörünün kim olduğudur. Mahir bir operatörün işinizi güvenilir ve pratik bir şekilde halledeceğinden emin olabilirsiniz. Çok tehlikeli işler sınıfında olan işlerin yürütülmesinde operatör sahip olduğu tecrübe ile olası tehlikelerin önüne geçebilir. Vinç operatörünün eğitimli ve tecrübeli olduğundan mutlaka emin olunmalıdır. Hem araç kullanımı hem de iş güvenliği konusunda operatörün gerekli eğitim sertifikalarına sahip olup olmadığı mutlaka iş öncesi denetlenmelidir. İş kazalarının çoğu tecrübesiz ve eğitimsiz çalışanlardan kaynaklanmaktadır.